Πανεπιστημιακές Μονάδες

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει το ακόλουθο ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών που στηρίζουν και προωθούν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο:

Υπεύθυνος:
Χρήστος Δόρδας Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
+30 2310 473842
Υπεύθυνος:
Αγγελική Χατζηγεωργίου
+30 2310 995390
Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
+30 2310 992765
Υπεύθυνος:
Ουρανία Μενκίσογλου - Σπυρούδη Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωπονίας
+30 2310 998835
Υπεύθυνος:
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
+30 2310 996803
Υπεύθυνος:
Χρυσούλα Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Ομότιμη Καθηγήτρια
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Υπεύθυνος:
Ιάκωβος Γκανούλης Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
+30 2310 995682
Υπεύθυνος:
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
+30 2310 995311
Υπεύθυνος:
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
+30 2310 995210
Υπεύθυνος:
Γεώργιος Παράσογλου Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας
+30 2310 997128
Υπεύθυνος:
Αστέριος Καραγιάννης Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Ιατρικής
Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Χρήστου Καθηγητής
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
+30 2310 992002
Υπεύθυνος:
Στάγκος Πέτρος, Emeritus Professor (School of Law)
2310 996536
Υπεύθυνος:
Θωμαή Αλεξίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
+30 2310 995165
Υπεύθυνος:
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υπεύθυνος:
Ευστράτιος Στυλιανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
+30 2310 996781
Υπεύθυνος:
Ιωάννης Σαλματζίδης
+30 2310 999000
Υπεύθυνος:
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
2310 996484
Υπεύθυνος:
Ελπίδα - Κλεάνθη Κολοκυθά Καθηγήτρια
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Υπεύθυνος:
Νικόλαος Λαμπρινός Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
+30 2310 991201
Υπεύθυνος:
Θεόδωρος Καρακώστας Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
+30 2310 998456
Υπεύθυνος:
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
+30 2310 996499
Υπεύθυνος:
Βλάχος Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
2310992685
Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Μπίκος Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
+30 2310 995130
Υπεύθυνος:
Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
+30 2310 995350
Υπεύθυνος:
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
+30 2310 992612
Υπεύθυνος:
Ιωάννης Βράμπας Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
+30 2310 992672
Υπεύθυνος:
Θεόδωρος Χατζηπαντελής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
+30 2310 997912
Υπεύθυνος:
+30 2310 991401
Υπεύθυνος:
Δούκας Κοσμάς, Ομότιμος Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
2310998971
Υπεύθυνος:
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Καθηγητής
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
+30 2310 997571
Υπεύθυνος:
Ιωάννης Γήτας Καθηγητής
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
+30 2310 992344
Υπεύθυνος:
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
+30 2310 991610