Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Διευθύντρια
Αγγελική Χατζηγεωργίου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995390
+30 2310 995325
+30 2310 991603
+302310 995388
Email: 
library

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα παραρτήματά της (Θεματικές και Βιβλιοθήκες Τμημάτων). Κύριος σκοπός της ΒΚΠ είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας οργάνωσης του υλικού και του συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσα από το δικτυακό τόπο της ΒΚΠ μπορείτε να:

Μάθετε τα νέα της Βιβλιοθήκης μέσω Facebook, LinkedInScoop.it και YouTube.
Από το Μάη του 2011 στην κεντρική βιβλιοθήκη φιλοξενείται και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής.
Για τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος, καθώς και  τη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς τις πρυτανικές αρχές, υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ).

Συνημμένα αρχεία: