Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών και λεκτόρων, όπως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιλέγοντας αρχικά τη Σχολή και στη συνέχεια το Τμήμα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα Μητρώα με τον ακόλουθο τρόπο: Aπό το κεντρικό Μενού ->ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -> Σχολές & Τμήματα και επιλέγετε το Τμήμα που σας ενδιαφέρει. Στο δεξί μενού βλέπετε την επιλογή για τα Μητρώα του συγκεκριμένου Τμήματος.

Αναζήτηση στα Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών