ΑΠΘ | Το ΑΠΘ ενημερώνει τους ανθρώπους του

ΑΠΘ μένουμε ασφαλείς

Σωστή πρόληψη για να είμαστε αισιόδοξοι - video