Δικαιώματα Ιστοχώρου

drupalphp

Ο ιστοχώρος αυτός υλοποιήθηκε πάνω στην πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού php .

MySQL

Tο λογισμικό Βάσεων Δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του υλικού του ιστοχώρου είναι MySQL .

Linux

Το Λειτουργικό Σύστημα στο διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστοχώρο είναι Linux (Ubuntu).

Apache

Το λογισμικό του εξυπηρετητή διάθεσης ιστοσελίδων είναι Apache.

PhpMyAdmin

Η διαχείριση του ιστοχώρου πραγματοποιείται με το λογισμικό phpMyAdmin.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα στον κεντρικό ιστοχώρο του Α.Π.Θ. ανήκουν στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη τους.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του www.auth.gr  διατίθεται από τον δημιουργό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 ή μεταγενέστερη.

Creative Commons License  Open Data

Παροχή δικαιωμάτων πέρα από το πλαίσιο αυτής της άδειας μπορεί να είναι διαθέσιμη στο www.auth.gr.

Copyright © 2019, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στο Slider της Αρχικής σελίδας του www.auth.gr ανήκουν στον κύριο Νικόλαο Καραμπετάκη.